^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITEĐăng ký tiêm vaccine COVID-19 tại địa chỉ sau:

https://docs.google.com/forms/d/1Gtv4t-36M5Zw7__eLq8ki4uggx-8Uq3oOSFEUjy9M8o/prefill 

hoặc quét mã QRCode

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

GIÁM ĐỐC

 

BS CKII QUÁCH THANH HƯNG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKII PHAN THANH VŨ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

TS BS NGUYỄN THỊ THANH NGA

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

PGS TS BS TRẦN PHỦ MẠNH SIÊU

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn