^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

 

GIÁM ĐỐC

 

BS CKII QUÁCH THANH HƯNG

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS CKII PHAN THANH VŨ

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

TS BS NGUYỄN THỊ THANH NGA

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn