^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Các bộ phận

a. Chăm sóc người bệnh.

b. Đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Liên hệ

 

Trưởng phòng: ĐD CKI HỒ THỊ BÍCH HOÀNG

Phó phòng: ĐD CKI LÊ THỊ TỪ BÁ THI

Điện thoại:(84) (8) 3923 – 2549; Số nội bộ: 404

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn