^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

 

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động công tác chỉ đạo tuyến (Chỉ áp dụng cho bệnh viện hạng I).

Các bộ phận

a. Chỉ đạo hoạt động chuyên khoa ở tuyến dưới.

b. Đào tạo cán bộ chuyên khoa.

c. Nghiên cứu khoa học.

Liên hệ

 

Trưởng phòng: 

Nhân viên: Thạc sĩ ĐOÀN NGUYỄN ANH TUẤN

Điện thoại:(84) (8) 3923 – 5801; Số nội bộ: 405

 

  

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn