^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

 Nhiệm vụ:

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của bệnh viện.

Các bộ phận:

a. Thu chi ngân sách.

b. Theo dõi viện phí.

c. Theo dõi tài sản.

d. Thủ quỹ.

Liên hệ:

Trưởng phòng:

 

 

Phó phòng: CN TÔN NỮ QUỲNH VÂN

Điện thoại:(84) (8) 3923 – 7360; Số nội bộ: 420

Email:

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn