^Về đầu trang

Phác đồ điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITECông đoàn Bệnh viện Nguyễn Trãi

Chủ tịch: BS. Trần Kim Tân
Phó Chủ tịch: BS  Lê Tấn Lợi
UV Thường vụ: CN ĐD. Trần Ngọc Tú

Hướng phát triển:

- Nâng cao đời sống tinh thần của cán bộ công chức

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật

- Hưởng ứng phong trào thi đua làm hài lòng bệnh nhân và nâng cao phong cách giao tiếp thân thiện, văn minh, lịch sự

Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Nguyễn Trãi nhiệm kỳ 2012 – 2015:

1.    Đ/c Nguyễn thị Kiều Anh;                     
2.    Đ/c Mai Cẩm Châu;                
3.    Đ/c Lê Tấn Lợi;
4.    Đ/c Nguyễn văn Phú;             
5.    Đ/c Võ Anh Tài;                                  
6.    Đ/c Trần Kim Tân;                 
7.    Đ/c Trần Ngọc Tú ;                 
8.    Đ/c Bạch Ngọc Thạch;                 
9.    Đ/c Nguyễn thị Thu Thảo;         
Ban thường vụ Công đoàn bệnh viện gồm 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí Phó chủ tịch và 01 đồng chí Chủ tịch:

1.    Đ/c Trần Kim Tân, Chủ tịch
2.    Đ/c Lê Tấn Lợi, Phó chủ tịch;
3.    Đ/c Trần Ngọc Tú, UVTV;

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn