^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v Kế hoạch Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính bệnh viện Nguyễn Trãi năm 2024

Xem tiếp...

 

V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Xem tiếp...

 

V/v Triển khai kết luậncủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố Quý III năm 2023

Xem tiếp...

 

V/v Chấn chỉnh các vấn đề sau kiểm tra CCHC pháp chế, văn thư lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc năm 2023

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn