^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITEKHOA NỘI TIẾT

Trưởng khoa: BS CKII. Trần Thùy Ngân

KHOA HÔ HẤP

Trưởng khoa: BS CKII. Nguyễn Thanh Trung

BẢNG TỔNG HỢP DỊCH VỤ KĨ THUẬT

Loading ...

ĐỢT 1

Loading ...

 ĐỢT 2

Loading ...

 

Loading ...

 ĐỢT 3

Loading ...

 ĐỢT 4

Loading ...

ĐỢT 5

Loading ...

 

ĐỢT 6

Loading ...

 

 

 

KHOA NHIỄM

Trưởng khoa BS CKII. Trần Hữu Dũng

 

TIM MẠCH 3

Trưởng khoa: BS CKII. Lê Hiền Cẩm Thu

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn