^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định 371/QĐ-BVNT kết quả lựa gói thầu mua sắm vật tư y tế sử dụng cho năm 2017 - 2018

Quyết định số 421/QĐ-BVNT kết quả lựa chọn thầu mua sắm vật tư tiêu hao và hoá chất sử dụng 2016

Quyết định số 202/QĐ-BVNT  kết quả lựa chọn thầu mua sắm vật tư thay thế

Quyết định số 574/QĐ-BVNT  kết quả lựa chọn thầu Gói thầu: mua xe cứu thương

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 1: BÔNG, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2121/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 2 - BĂNG, GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2122/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 3 - BƠM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY VÀ CÁC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2123/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 4 - ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, ỐNG NỐI, DÂY NỐI, CHẠC NỐI, CATHERTER THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2124/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016

Công Văn 9155/SYT-NVY

Thông tư 40/2015/TT - BYT

Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 1

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 2

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 3

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 4

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn