^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định về việc phê duyệt mức giá dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu áp dụng tại bệnh viện Nguyễn Trãi 

Xem tiếp...

Giá dịch vụ kĩ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên VIRUS SARS COV 2

Xem tiếp...

QĐ 701 điều chỉnh giá thu một số dịch vụ kĩ thuật thực hiên bằng máy vay kích cầu

Xem tiếp...

QĐ 763 Phê duyệt giá thu một số dịch vụ kĩ thuật thực hiện theo yêu cầu

Xem tiếp...

Phê duyệt giá thu một số dịch vụ kĩ thuật theo yêu cầu

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn