^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2019

Xem tiếp...

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VÒNG 2

 

Xem tiếp...

Bản công bố BVNT đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ lần 3

Xem tiếp...

BÁO CÁO TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2019

 

Xem tiếp...

Xét tuyển chức danh nghề nghiệp năm 2019

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn