^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2016

 

 

 

Quyết định kết quả lựa chọn thầu mua sắm vật tư thay thế

Loading ...

 

 

Quyết định kết quả lựa chọn thầu Gói thầu: mua xe cứu thương

Loading ...

 

 

Quyết định kết quả lựa chọn thầu mua sắm vật tư tiêu hao và hoá chất sử dụng 2016

Loading ...

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn