^Về đầu trang

Phác đồ điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITE


Hiển thị # 
Tiêu đề Tác giả
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ NĂM 2016 Viết bởi Phòng CNTT
BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 2 - BĂNG, GẠC, VẬT LIỆU CẦM MÁU, ĐIỀU TRỊ CÁC VẾT THƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2122/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016 Viết bởi Phòng CNTT
BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 3 - BƠM, KIM TIÊM, DÂY TRUYỀN, GĂNG TAY VÀ CÁC VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2123/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016 Viết bởi Phòng CNTT
BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 4 - ỐNG THÔNG, ỐNG DẪN LƯU, ỐNG NỐI, DÂY NỐI, CHẠC NỐI, CATHERTER THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2124/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016 Viết bởi Phòng CNTT
BẢNG PHÂN BỐ KẾT QUẢ TRÚNG THẦU GÓI THẦU SỐ 1: BÔNG, DUNG DỊCH SÁT KHUẨN, RỬA VẾT THƯƠNG THEO QUYẾT ĐỊNH TRÚNG THẦU SỐ 2121/QĐ-SYT NGÀY 12/05/2016 Viết bởi Phòng CNTT
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NỘI TRÚ NĂM 2016 Viết bởi Phòng CNTT
Khuyến cáo tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện Viết bởi Phòng CNTT
Khuyến cáo tăng cường ứng hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại Bệnh viện Viết bởi Phòng CNTT
Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn người bệnh trong khoa sản Viết bởi Phòng CNTT
Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt làm giảm than phiền, bức xúc và tăng hài lòng của người bệnh Viết bởi Phòng CNTT
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn