^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Chương trình TTGDSK, chủ đề 1: Phòng chống cúm A, chủ đề 2: tác hại của thuốc lá.

         Thực hiện chương trình truyền thông - giáo dục sức khỏe,ngày 06 tháng 9 năm 2018 Bệnh viện Nguyễn Trãi đã tổ chức hoạt động TT-GDSK cho bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân với chủ đề 1: Phòng chống bệnh Cúm A. 

 

chủ đề 2:  Các tác hại của thuốc lá

 

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn