^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG MITTING HƯỞNG ỨNG NGÀY ASEAN PHÒNG CHÓNG SỐT XUẤT HUYẾT

Nguồn: Phòng Chỉ Đạo Tuyến - Tổ T3G

Xem tiếp...

HỘI THI TRUYỀN THÔNG VIÊN GIỎI NĂM 2015

 Nguồn: Phòng Chỉ Đạo Tuyến - Tổ T3G

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG PHÂN LOẠI KHÁM SỨC KHỎE TẠI TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM SỐ 2 LÂM HÀ LÂM ĐỒNG

Nguồn: Phòng Chỉ Đạo Tuyến - Tổ T3G

 

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn