^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu sửa chữa, cải tạo chống thấm dột 07 nhà vệ sinh Khoa Hô hấp và Khoa Tiêu hóa

Xem tiếp...

Thư mời chào giá

Xem tiếp...

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu cải tạo, sửa chữa, sơn và thay gạch vỡ các khoa phòng 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá bệnh viện Nguyễn Trãi đang có nhu cầu mua sắm bông băng gạc sử dụng cho công tác khám chữa bệnh 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu sửa chữa, cải tạo chống thấm dột 06 nhà vệ sinh các khoa Tim mạch 

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn