^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu sửa chữa, cải tạo hàng rào tiếp giáp nhà dân (quanh công trình xây mới khối ngoại Bệnh viện Nguyễn Trãi)

Xem tiếp...

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu cải tạo, chống thấm trên mái máy CT, khu BO và nhà bảo vệ 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu mua thiết bị mạng kết nối đường truyền đến tòa nhà khối ngoại 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu sửa chữa, cải tạo Phòng khám dịch vụ Niệu khoa và phòng khám Nam khoa 

Xem tiếp...

Thư mời chào giá Bệnh viện đang có nhu cầu thi công, lắp đặt bảng chữ cổng Bệnh viện 

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn