^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

image content caption module

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 3

Loading ...

 

Danh mục kỹ thuật vượt tuyến duyệt lần đầu trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (Theo TT43/2013/TT-BYT)

Xem tiếp...

Danh mục kỹ thuật đúng tuyến trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi theo TT43/2013/TT-BYT

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn