^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

image content caption module

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư liên tịch

Quy định thống nhất giá dịch vuj khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Loading ...

 

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 1

Loading ...

 

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 2

Loading ...

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn