^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Các bộ phận

a. Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế.

b. Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế.

c. Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.

Văn bản

Các văn bản quyết định Phòng VTTB

 Liên hệ

Trưởng phòng:

 

 

 

Phó phòng:

Điện thoại:(84) (8) 3924 – 4037; Số nội bộ: 630

Email:

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn