^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 

 

 

Khuyến cáo tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện

Khuyến cáo tăng cường hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại Bệnh viện

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn người bệnh trong khoa sản

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt làm giảm than phiền, bức xúc và tăng hài lòng của người bệnh

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động làm giảm bức xúc người bệnh

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý kê đơn và tuân thủ phác đồ điều trị

Khuyến cáo xây dựng phác đồ điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an ninh trật tự tại bệnh viện

Khuyến cáo hoạt động an toàn người bệnh tại các cơ cở khám chữa bệnh

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế tại các bệnh viện

Khuyến cáo triển khai quy trình báo động đỏ

Khuyến cáo nâng cao quản lý chất lượng bệnh viện về hoạt động KCB BHYT

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn người bệnh trong phẫu thuật

Khuyến cáo xây dựng văn hóa an toàn người bệnh tại các bệnh viện

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng Bệnh viện năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ NĂM 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NỘI TRÚ NĂM 2016

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn