^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn Bệnh viện Nguyễn Trãi

 

Ban chấp hành Công Đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2022:

 

 

1. BS.CKII Nguyễn Văn Gấm - Chủ tịch Công đoàn

         - Phụ trách điều hành chung.

2. CN.ĐDCKI Nguyễn Khắc Tuấn - Phó Chủ tịch

          - Phụ trách công tác tổ chức và chính sách pháp luật.

3. CN Phạm Hồng Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ

          - Phụ trách công tác Ban TV.

          - Phụ trách công tác Văn phòng, Thư ký.

4. BS Nguyễn Thị Thu Thảo - Ủy viên BCH, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

          - Phụ trách công tác của UB kiểm tra.                    

5. ĐD Nguyễn Thị Thoa - Ủy viên BCH

          - Phụ trách công tác nữ công.

                
6. BS Nguyễn Thị Linh Huệ - Ủy viên BCH

          - Phụ trách công tác tuyên giáo.


7. BS Trương Tuyết Ngọc - Ủy viên BCH

        - Phụ trách văn nghệ- phong trào.             

8. CNĐD Võ Anh Tài - Ủy viên BCH

         - Phụ trách bảo hộ lao động.                 


9. CNĐD Lê Trọng Nhân - Ủy viên BCH

          - Phụ trách thể thao.

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn