^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

image content caption module

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

easy image caption plugin

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Đường dây nóng: 0967731010

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 12 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
12/01/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hải - Tâm- Việt Thủy
12/02/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/03/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Việt Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/04/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/05/2015 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Thanh Hùng - Thảo Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/06/2015 Hồng Trung  Tố Uyên Mai  Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Hải - Tâm- Việt Thủy
12/07/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/08/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/09/2015 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/10/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/11/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
12/12/2015 Tân  Khánh  Yến Vy Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Huyền Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
13/12/2015 Mỹ Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
14/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng
15/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
16/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Dung
17/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
18/12/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
19/12/2015 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Văn- Phúc - Thu Di
20/12/2015 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
21/12/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
22/12/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung
23/12/2015 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
24/12/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
25/12/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
26/12/2015 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Mai (D3)  Ly - Hằng Hải - Tâm- Việt Hoàng
27/12/2015 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
28/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung
29/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu Thủy
30/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
31/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Hải - Tâm- Việt Di


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn