^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

image content caption module

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

easy image caption plugin

Liên kết WEBSITE



THÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 11 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU
TIM
TIM MẠCH HSTC
HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI  GÂY
01/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Hoàng 
02/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
03/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
04/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Di
05/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
06/11/15 Hng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -T.Hùng Hải - Tâm- Việt Ảnh
07/11/15 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo   Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
08/11/15 Hồng Trung  Hồng Quyên Tuấn Hùng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
09/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Văn- Phúc - Thu Hoàng 
10/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
11/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Oánh
12/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
13/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Hoàng 
14/11/15 Trung (HH) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Văn- Phúc - Thu Ảnh
15/11/15 Mỹ Lộc   Th Phương Mai  H Dũng Công Ánh Giáp Mai(D3) Vũ - Việt (B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
16/11/15 Truy K Dương A Phong Mai  Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hải - Tâm- Việt Di
17/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Việt Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng 
18/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
19/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
20/11/15 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -Dũng (KKB) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
21/11/15 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Hải - Tâm- Việt Hoàng 
22/11/15 Bội Trâm Trung  Tn (KHTH) Linh Hng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
23/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
24/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Văn- Phúc - Thu Di
25/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
26/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Huyền- Dũng Hải - Tâm- Việt Ảnh
27/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
28/11/15 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
29/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Mai (D3) Hng - Việt (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng 
30/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn