^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v Báo cáo Cải cách hành chính quý IV năm 2023

 

V/v Báo cáo Cải cách hành chính quý IV năm 2023

Số kí hiệu 1261/BC-BVNT 
Ngày ban hành 30/10/2023
Thể loại Báo cáo 
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Bệnh viện Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn