^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 11 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU
TIM
TIM MẠCH HSTC
HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI  GÂY
01/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Hoàng 
02/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
03/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
04/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Di
05/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
06/11/15 Hng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -T.Hùng Hải - Tâm- Việt Ảnh
07/11/15 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo   Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
08/11/15 Hồng Trung  Hồng Quyên Tuấn Hùng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
09/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Văn- Phúc - Thu Hoàng 
10/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
11/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Oánh
12/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
13/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Hoàng 
14/11/15 Trung (HH) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Văn- Phúc - Thu Ảnh
15/11/15 Mỹ Lộc   Th Phương Mai  H Dũng Công Ánh Giáp Mai(D3) Vũ - Việt (B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
16/11/15 Truy K Dương A Phong Mai  Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hải - Tâm- Việt Di
17/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Việt Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng 
18/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
19/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
20/11/15 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -Dũng (KKB) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
21/11/15 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Hải - Tâm- Việt Hoàng 
22/11/15 Bội Trâm Trung  Tn (KHTH) Linh Hng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
23/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
24/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Văn- Phúc - Thu Di
25/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
26/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Huyền- Dũng Hải - Tâm- Việt Ảnh
27/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
28/11/15 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
29/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Mai (D3) Hng - Việt (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng 
30/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 1 NĂM 2016

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2 - 3 - A3 C1 - 2 - 3 D3 - 4 - 5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
1/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Hoàng
2/1/2016 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Việt V.Hùng T.Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Ảnh
3/1/2016 Hồng Trung Tố Uyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi  Văn - Phúc - Thu Dung
4/1/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Thùy
5/1/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Hải - Tâm - Việt Oánh
6/1/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Di
7/1/2016 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh -  T Dũng Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Hoàng
8/1/2016 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi - N.Dũng Văn - Phúc - Thu Ảnh
9/1/2016 Tân Khánh Yến Vi Dương Trung P Tân X Hùng Mai (D3) Ly - Hà (B2) Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Dung
10/1/2016 Mỹ Lộc TH Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hải - Tâm - Việt Thủy
11/1/2016 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Oánh
12/1/2016 Phú (CĐT) Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Di
13/1/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Văn - Phúc - Thu Hoàng
14/1/2016 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Thanh Hùng - T Dũng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Ảnh
15/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Hải - Tâm - Việt Dung
16/1/2016 Lâm C.Trung Kim Hương Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường - Thảo Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Thủy
17/1/2016 Bội Trâm Trung Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Oánh
18/1/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn - Phúc - Thu Di
19/1/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Hoàng
20/1/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Hải - Tâm - Việt Ảnh
21/1/2016 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh -  T Dũng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Dung
22/1/2016 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi - N.Dũng Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Thủy
23/1/2016 Vân (HSCC) Khánh Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Mai (D3) Ly - Hà (B2) Văn - Phúc - Thu Oánh
24/1/2016 Siêu Lộc TH Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Di
25/1/2016 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hải - Tâm - Việt Hoàng
26/1/2016 Phú (CĐT) Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Ảnh
27/1/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Dung
28/1/2016 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh -  T Dũng Văn - Phúc - Thu Thủy
29/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Oánh
30/1/2016 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Việt V.Hùng T.Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hải - Tâm - Việt Di
31/1/2016 Hồng Trung Tố Uyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Hoàng


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 3 NĂM 2016

 

                       
Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
03/01/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
03/02/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
03/03/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Quốc Trí (C1) - T Dũng Văn- Phúc - Thu - Hà Dung 
03/04/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Thủy
03/05/2016 Tân  Khánh  Yến Vi Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Oánh
03/06/2016 Mỹ Lộc   Th Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
03/07/2016 Kim Hương K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Hoàng
03/08/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu - Hà Ảnh
03/09/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Dung 
03/10/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
03/11/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
03/12/2016 Lâm C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
13/3/2016 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Văn- Phúc - Thu - Hà Hoàng
14/3/2016 Khải K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
15/3/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Hải - Tâm- Việt Dung 
16/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
17/3/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Kim Thanh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
18/3/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng  Văn- Phúc - Thu - Hà Di
19/3/2016 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Thủy (D4)  Ly - Hà ( B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
20/3/2016 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Liệt Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
21/3/2016 Kim Hương K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung 
22/3/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
23/3/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu - Hà Oánh
24/3/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
25/3/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Hoàng
26/3/2016 Thanh Vân C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
27/3/2016 Hồng Trung  Hồng Quyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Kim Thanh Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung 
28/3/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn- Phúc - Thu - Hà Thủy
29/3/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
30/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Di
31/3/2016 Chấn Thanh Mai Việt Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Thanh Hùng - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
                     

 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
03/01/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
03/02/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
03/03/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Quốc Trí (C1) - T Dũng Văn- Phúc - Thu - Hà Dung 
03/04/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Thủy
######## Tân  Khánh  Yến Vi Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Oánh
######## Mỹ Lộc   Th Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
03/07/2016 Kim Hương K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Hoàng
03/08/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu - Hà Ảnh
03/09/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Dung 
03/10/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
03/11/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
######## Lâm C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
13/3/2016 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Văn- Phúc - Thu - Hà Hoàng
14/3/2016 Khải K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
15/3/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Hải - Tâm- Việt Dung 
16/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
17/3/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Kim Thanh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
18/3/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng  Văn- Phúc - Thu - Hà Di
19/3/2016 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Thủy (D4)  Ly - Hà ( B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
20/3/2016 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Liệt Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
21/3/2016 Kim Hương K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung 
22/3/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
23/3/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu - Hà Oánh
24/3/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
25/3/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Hoàng
26/3/2016 Thanh Vân C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
27/3/2016 Hồng Trung  Hồng Quyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Kim Thanh Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung 
28/3/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn- Phúc - Thu - Hà Thủy
29/3/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
30/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Di
31/3/2016 Chấn Thanh Mai Việt Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Thanh Hùng - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 12 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
12/01/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hải - Tâm- Việt Thủy
12/02/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/03/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Việt Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/04/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/05/2015 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Thanh Hùng - Thảo Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/06/2015 Hồng Trung  Tố Uyên Mai  Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Hải - Tâm- Việt Thủy
12/07/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/08/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/09/2015 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/10/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/11/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
12/12/2015 Tân  Khánh  Yến Vy Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Huyền Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
13/12/2015 Mỹ Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
14/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng
15/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
16/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Dung
17/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
18/12/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
19/12/2015 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Văn- Phúc - Thu Di
20/12/2015 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
21/12/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
22/12/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung
23/12/2015 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
24/12/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
25/12/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
26/12/2015 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Mai (D3)  Ly - Hằng Hải - Tâm- Việt Hoàng
27/12/2015 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
28/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung
29/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu Thủy
30/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
31/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Hải - Tâm- Việt Di


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

LỊCH KHÁM TẠI KHOA KHÁM BỆNH

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn