^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 12 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
12/01/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hải - Tâm- Việt Thủy
12/02/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/03/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Việt Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/04/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/05/2015 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Thanh Hùng - Thảo Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/06/2015 Hồng Trung  Tố Uyên Mai  Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Hải - Tâm- Việt Thủy
12/07/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
12/08/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
12/09/2015 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Hoàng
12/10/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
12/11/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
12/12/2015 Tân  Khánh  Yến Vy Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Huyền Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
13/12/2015 Mỹ Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
14/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng
15/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
16/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Dung
17/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
18/12/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
19/12/2015 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Văn- Phúc - Thu Di
20/12/2015 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
21/12/2015 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
22/12/2015 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung
23/12/2015 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
24/12/2015 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - T Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
25/12/2015 Phương(GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc  Ngân Nhân Minh Lợi - N Dũng  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
26/12/2015 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Mai (D3)  Ly - Hằng Hải - Tâm- Việt Hoàng
27/12/2015 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
28/12/2015 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hà (B2) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung
29/12/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu Thủy
30/12/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
31/12/2015 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Hải - Tâm- Việt Di


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn