^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 1 NĂM 2016

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2 - 3 - A3 C1 - 2 - 3 D3 - 4 - 5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
1/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Hoàng
2/1/2016 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Việt V.Hùng T.Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Ảnh
3/1/2016 Hồng Trung Tố Uyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Lan Chi  Văn - Phúc - Thu Dung
4/1/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Thùy
5/1/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Hải - Tâm - Việt Oánh
6/1/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Di
7/1/2016 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh -  T Dũng Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Hoàng
8/1/2016 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi - N.Dũng Văn - Phúc - Thu Ảnh
9/1/2016 Tân Khánh Yến Vi Dương Trung P Tân X Hùng Mai (D3) Ly - Hà (B2) Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Dung
10/1/2016 Mỹ Lộc TH Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hải - Tâm - Việt Thủy
11/1/2016 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Oánh
12/1/2016 Phú (CĐT) Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Di
13/1/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Văn - Phúc - Thu Hoàng
14/1/2016 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Thanh Hùng - T Dũng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Ảnh
15/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Hải - Tâm - Việt Dung
16/1/2016 Lâm C.Trung Kim Hương Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường - Thảo Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Thủy
17/1/2016 Bội Trâm Trung Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Oánh
18/1/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn - Phúc - Thu Di
19/1/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Hoàng
20/1/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Hải - Tâm - Việt Ảnh
21/1/2016 Chấn Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh -  T Dũng Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Dung
22/1/2016 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi - N.Dũng Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Thủy
23/1/2016 Vân (HSCC) Khánh Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Mai (D3) Ly - Hà (B2) Văn - Phúc - Thu Oánh
24/1/2016 Siêu Lộc TH Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Di
25/1/2016 Truy K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hải - Tâm - Việt Hoàng
26/1/2016 Phú (CĐT) Thu (TM3) Thanh Hiền Thông Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh - Trâm (A3) Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Ảnh
27/1/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm Châu - Sử - Trí - Hường - Trưởng Dung
28/1/2016 Mai Hương Thanh Bình Hồng Quyên Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh -  T Dũng Văn - Phúc - Thu Thủy
29/1/2016 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi - N.Dũng Khương - K Dũng - Quốc - Tùng Oánh
30/1/2016 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Việt V.Hùng T.Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hải - Tâm - Việt Di
31/1/2016 Hồng Trung Tố Uyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Hùng - Hoàng - Cường - Tiến Hoàng


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn