^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian, địa điểm mở HSĐXTC
- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21 tháng 01 năm 2021;
- Địa điểm: Phòng Họp giao ban – Lầu 1 – Khu D – Bệnh viện Nguyễn Trãi – 314 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 05.
 
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn