^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 3 NĂM 2016

 

                       
Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
03/01/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
03/02/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
03/03/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Quốc Trí (C1) - T Dũng Văn- Phúc - Thu - Hà Dung 
03/04/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Thủy
03/05/2016 Tân  Khánh  Yến Vi Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Oánh
03/06/2016 Mỹ Lộc   Th Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
03/07/2016 Kim Hương K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Hoàng
03/08/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu - Hà Ảnh
03/09/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Dung 
03/10/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
03/11/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
03/12/2016 Lâm C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
13/3/2016 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Văn- Phúc - Thu - Hà Hoàng
14/3/2016 Khải K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
15/3/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Hải - Tâm- Việt Dung 
16/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
17/3/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Kim Thanh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
18/3/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng  Văn- Phúc - Thu - Hà Di
19/3/2016 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Thủy (D4)  Ly - Hà ( B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
20/3/2016 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Liệt Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
21/3/2016 Kim Hương K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung 
22/3/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
23/3/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu - Hà Oánh
24/3/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
25/3/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Hoàng
26/3/2016 Thanh Vân C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
27/3/2016 Hồng Trung  Hồng Quyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Kim Thanh Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung 
28/3/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn- Phúc - Thu - Hà Thủy
29/3/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
30/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Di
31/3/2016 Chấn Thanh Mai Việt Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Thanh Hùng - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
                     

 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSCC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI GÂY MÊ
03/01/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
03/02/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
03/03/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Quốc Trí (C1) - T Dũng Văn- Phúc - Thu - Hà Dung 
03/04/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Thủy
######## Tân  Khánh  Yến Vi Dương Trung  P Tân X Hùng Mai (D3)  Ly - Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Oánh
######## Mỹ Lộc   Th Phương Hiệp H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
03/07/2016 Kim Hương K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Hoàng
03/08/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trâm (A3) Văn- Phúc - Thu - Hà Ảnh
03/09/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Dung 
03/10/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Hải - Tâm- Việt Thủy
03/11/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
######## Lâm C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Di
13/3/2016 Bội Trâm Trung  Tố Uyên Linh Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Thu Hải (D5) Văn- Phúc - Thu - Hà Hoàng
14/3/2016 Khải K Dương Việt Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
15/3/2016 Thanh Nga  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Hải - Tâm- Việt Dung 
16/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Thủy
17/3/2016 Chấn Thanh Mai Hoàng Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Kim Thanh - T Dũng Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Oánh
18/3/2016 Phương(GPB) Trí Trang Thông Ngọc  Dạ Uyên Nhân Minh Lợi - N Dũng  Văn- Phúc - Thu - Hà Di
19/3/2016 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vi Dương Q Trâm P Tân X Hùng Thủy (D4)  Ly - Hà ( B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng
20/3/2016 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Liệt Giáp Quốc Hải Thanh Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Ảnh
21/3/2016 Kim Hương K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Dung 
22/3/2016 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Thủy
23/3/2016 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu - Hà Oánh
24/3/2016 Mai Hương Thanh Bình Hoàng Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - T Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
25/3/2016 Hùng (A3) Trí Trang Thông Ngọc  Ngân Quân Minh Lợi - N Dũng Hải - Tâm- Việt Hoàng
26/3/2016 Thanh Vân C.Trung Long Việt V Hùng T Thu Lan Chi Hải Anh Huyền - Thảo Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
27/3/2016 Hồng Trung  Hồng Quyên Mai Hùng Anh Trâm (B2) Vân Châu Thùy Ba - Kim Thanh Châu - Sử - Trí- Hường -Trưởng Dung 
28/3/2016 Khải K Dương A Phong Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Hằng Văn- Phúc - Thu - Hà Thủy
29/3/2016 Thanh Nga Thu (TM3) Thanh Hiền Nghĩa Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh-Quốc Trí (C1) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
30/3/2016 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Di
31/3/2016 Chấn Thanh Mai Việt Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Thanh Hùng - T Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn