^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 10 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU TIM TIM MẠCH HSTC-CĐ HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI  GÂY MÊ
1/10/2015 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
2/10/2015 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhn Minh Lợi - Dũng (KKB) Hải - Tâm- Việt Ảnh
3/10/2015 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
4/10/2015 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Quốc Hải Hùng - Việt (B2) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
5/10/2015 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyn Văn- Phúc - Thu Thủy
6/10/2015 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Hà (B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
7/10/2015 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên Trâm A3 Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Ảnh
8/10/2015 Thanh Nga Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
9/10/2015 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -T.Hùng Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
10/10/2015 Trung (HH) C. Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo   Văn- Phúc - Thu Thủy
11/10/2015 Hồng Trung  Hồng Quyên Việt Hng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
12/10/2015 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyn Hải - Tâm- Việt Ảnh
13/10/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Hà (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
14/10/15 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên Trâm A3 Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
15/10/15 Thanh Vân Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - Dũng Văn- Phúc - Thu Thủy
16/10/15 Phương (GPB) Trí Trang Việt Ngọc Ngân Nhn Minh Lợi - Dũng (KKB) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
17/10/15 Tân Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Hải - Tâm- Việt Ảnh
18/10/15 Mỹ Lộc   Th Phương Mai  H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Vũ - Việt (B2) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
19/10/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyn Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
20/10/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Hà (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng 
21/10/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên Trâm A3 Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
22/10/15 Thanh Vân Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Hải - Tâm- Việt Oánh
23/10/15 Hùng (A3) Trí Trang Việt Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -T.Hùng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
24/10/15 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Hoàng 
25/10/15 Bội Trâm Trung  Tước (TTN) Linh Hng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Văn- Phúc - Thu Ảnh
26/10/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyn Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
27/10/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Hà (B2) Hải - Tâm- Việt Di
28/10/15 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên Trâm A3 Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng 
29/10/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Huyền - Dũng Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
30/10/15 Phương (GPB) Trí Trang Việt Ngọc Ngân Nhn Minh Lợi - Dũng (KKB) Văn- Phúc - Thu Oánh
31/10/15 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di

 Tên BS có gạch dưới là trưởng tua trực.

BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn