^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

LỊCH TRỰC BÁC SĨ THÁNG 11 NĂM 2015

 

Ngày LÃNH ĐẠO CẤP CỨU
TIM
TIM MẠCH HSTC
HÔ HẤP B2-3-A3 C 1-2-3 D 3-4-5 KKB - CẤP CỨU NGOẠI  GÂY
01/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Việt H Dũng Công Ánh Tài Quốc Hải Hùng - Việt (B2) Hải - Tâm- Việt Hoàng 
02/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
03/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
04/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Văn- Phúc - Thu Di
05/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu (A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
06/11/15 Hng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -T.Hùng Hải - Tâm- Việt Ảnh
07/11/15 Thanh Vân C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Huyền - Thảo   Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
08/11/15 Hồng Trung  Hồng Quyên Tuấn Hùng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
09/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Văn- Phúc - Thu Hoàng 
10/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh
11/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Hải - Tâm- Việt Oánh
12/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Khánh - Dũng Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Di
13/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Hoàng 
14/11/15 Trung (HH) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Văn- Phúc - Thu Ảnh
15/11/15 Mỹ Lộc   Th Phương Mai  H Dũng Công Ánh Giáp Mai(D3) Vũ - Việt (B2) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Oánh
16/11/15 Truy K Dương A Phong Mai  Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Hải - Tâm- Việt Di
17/11/15 Phú (CĐT)  Thu (TM3) Thanh Hiền Việt Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Hoàng 
18/11/15 Điệp D Minh Thu Hiền Vinh Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Ảnh
19/11/15 Chấn Thanh Bình Mai Hương Nga Thanh Châu(A3) Nguyệt Lợi Khánh - Dũng Văn- Phúc - Thu Oánh
20/11/15 Hùng (A3) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Quân Minh Lợi -Dũng (KKB) Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Di
21/11/15 Lâm C.Trung Kim Hương Hiệp V Hùng T Thu Kim Thanh Hải Anh Cường -Thảo   Hải - Tâm- Việt Hoàng 
22/11/15 Bội Trâm Trung  Tn (KHTH) Linh Hng Anh Trâm (B2) X.Hùng Châu Thùy Ba - Lan Chi Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Ảnh
23/11/15 Khải K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Oánh
24/11/15 Chấn  Thu (TM3) Thanh Hiền Thông  Phong Nguyệt Ánh Trí Vương Tuấn Anh- Trm (A3) Văn- Phúc - Thu Di
25/11/15 Danh D Minh Thu Hiền Việt Ngọc Quyên B Ngọc Mai Khanh Quỳnh Anh Bảo Anh - K Lâm  Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Hoàng 
26/11/15 Thanh Nga Thanh Mai Hồng Quyên Nga Thanh Quang (T) Nguyệt Tâm (D5) Huyền- Dũng Hải - Tâm- Việt Ảnh
27/11/15 Phương (GPB) Trí Trang Nghĩa Ngọc Ngân Nhân Minh Lợi -Dũng (KKB) Hùng -Hoàng-Cường -Tiến    Oánh
28/11/15 Vân (HSCC) Khánh  Yến Vy Dương Q Trâm P Tân Vân Thu Hải  Ly - Hằng Châu - Sư - Trí- Hường -Trưởng Di
29/11/15 Siêu Lộc   Th Phương Tuấn H Dũng Công Ánh Giáp Mai (D3) Hng - Việt (B2) Văn- Phúc - Thu Hoàng 
30/11/15 Truy K Dương A Phong  Tân Tuấn A Tú Thùy (C2) Thu Bảo Trung - Tố Uyên Khương - K Dũng-Quốc- Tùng  Ảnh


 BS Ngoại tô màu xanh là trực cấp cứu ngoại viện.

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn