^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân Thành phố tại Bệnh viện Nguyễn Trãi

Xem tiếp...

 

V/v Chấn chỉnh các vấn đề sau kiểm tra CCHC pháp chế, văn thư lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc năm 2023

Xem tiếp...

 

V/v Triển khai kết luậncủa Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thành phố Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố Quý III năm 2023

Xem tiếp...

 

V/v Thực hiện cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Inex) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn