^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Đường dây nóng: 0967731010

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

TẠP CHÍ Y HỌC NƯỚC NGOÀI

Annals of Internal Medicine
Annals of Otology, Rhinology and Laryngology
Archives of Internal Medicine
AIDS
Academic Physician & Scientist
Advances in Anatomic Pathology
Alcoholism: Clinical and Experimental Research
Alzheimer Disease and Associated Disorders: International Journal
American Journal of Clinical Oncology: Cancer Clinical Trials
The American Journal of Dermatopathology
The American Journal of Forensic Medicine and Pathology
American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
The American Journal of Surgical Pathology
American Journal of Therapeutics
The American Journal of the Medical Sciences
Anesthesia & Analgesia
Anesthesiology
Annals of Plastic Surgery
Annals of Surgery
Annals of Surgical Oncology: An Oncology Journal for Surgeons
Anti-Cancer Drugs
Applied Immunohistochemistry & Molecular Morphology
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology: Journal of the American HeartAssociation
Behavioural Pharmacology
British Medical Journal
Blood Coagulation and Fibrinolysis
Blood Pressure Monitoring
Cancer Nursing(TM): An International Journal for Cancer Care
Cardiology in Review
Circulation
Circulation Research
Clinical Dysmorphology
The Clinical Journal of Pain
Clinical Journal of Sport Medicine
Clinical Neuropharmacology
Clinical Nuclear Medicine
Clinical Obstetrics and Gynecology
Clinical Orthopaedics and Related Research
Clinical Pulmonary Medicine
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis
Coronary Artery Disease: A Research and Review Journal
Critical Care Medicine
Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology
Current Opinion in Anaesthesiology
Current Opinion in Cardiology
Current Opinion in Clinical Nutrition and Metabolic Care
Current Opinion in Critical Care
Current Opinion in Endocrinology and Diabetes
Current Opinion in Gastroenterology
Current Opinion in Hematology
Current Opinion in Infectious Diseases
Current Opinion in Lipidology
Current Opinion in Nephrology and Hypertension
Current Opinion in Neurology
Current Opinion in Obstetrics and Gynecology
Current Opinion in Oncology
Current Opinion in Ophthalmology
Current Opinion in Organ Transplantation
Current Opinion in Orthopaedics
Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery
Current Opinion in Pediatrics
Current Opinion in Psychiatry
Current Opinion in Pulmonary Medicine
Current Opinion in Rheumatology
Current Opinion in Urology
Diagnostic Molecular Pathology
Diseases of the Colon & Rectum
Ear and Hearing
The Endocrinologist
Epidemiology
European Journal of Cancer Prevention
European Journal of Emergency Medicine
European Journal of Gastroenterology and Hepatology
Evidence-Based Eye Care
Evidence-Based Gastroenterology
Exercise and Sport Sciences Reviews
Gastroenterology Nursing
Genetics in Medicine
Hongkong Medical Journal
Health Physics: The Radiation Safety Journal
Heart Disease: A Journal of Cardiovascular Medicine
Hong Kong Journal of Nephrology
Hypertension
Implant Dentistry
Infectious Diseases in Clinical Practice(R)
Inflammatory Bowel Diseases(R)
International Anesthesiology Clinics
International Clinical Psychopharmacology
International Journal of Gynecological Pathology
International Journal of Pharmaceutical Medicine
International Journal of Rehabilitation Research
International Ophthalmology Clinics
Investigative Radiology
Irish Medical Journal
JAIDS: Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes
JCR: Journal of Clinical Rheumatology(R)
JVIR: Journal of
Vascular and Interventional Radiology
Journal of Bronchology
Journal of Cardiovascular Pharmacology™
Journal of Cardiovascular Risk
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism
Journal of Child and Family Nursing
Journal of Clinical Gastroenterology
Journal of Clinical Neuromuscular Disease
Journal of Clinical Neurophysiology
Journal of Clinical Oncology
Journal of Clinical Psychopharmacology
Journal of Computer Assisted Tomography
The Journal of Craniofacial Surgery
Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics
Journal of Glaucoma
Journal of Human Virology
Journal of Hypertension
Journal of Immunotherapy
Journal of Investigative Medicine
The Journal of Medical Microbiology
The Journal of Nervous and Mental Disease
Journal of Neurosurgical Anesthesiology
Journal of Occupational and Environmental Medicine
Journal of Orthopaedic Trauma
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition
Journal of Pediatric Hematology/Oncology
Journal of Pediatric Orthopaedics
Journal of Pelvic Surgery
Journal of Thoracic Imaging
The Journal of Trauma(R): Injury, Infection, and Critical Care
The Journal of Urology(R)
Journal of Women's Imaging
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry
Journal of the American Society of Nephrology
Journal of Health Science
ournal of Infectious Diseases - presents research on the pathogenesis, diagnosis, and treatment of infectious diseases
Journal of Medical Education - peer reviewed publication of interest to learners, teachers, and researchers in health care education
Journal of Medical Internet Research - international, scientific, peer-reviewed journal covering aspects of research, information, and communication in the healthcare field using Intranet related technologies
Journal of the American Medical Association (JAMA)
Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) - provides peer-reviewed articles that assist physicians, informaticians, scientists, nurses, and other health care professionals develop and apply medical informatics.
International journal of medical science and practice.
Medical Journal of Australia
Modern Medicine
New England Journal of Medicine
Physician and Sportsmedicine,
The - peer-reviewed monthly journal serving the practicing physician's professional and personal interests in the medical aspects of exercise, sports and fitness.
WebMedLit - tracks updates to 18 medical journals on the web and builds topical views from the combined tables of contents
Lists biomedical journals on the web
Medical Care
Medicine & Science in Sports & Exercise(R)
Medicine(R)
Melanoma Research
Menopause
Modern Pathology
Neurology
Neuropsychiatry, Neuropsychology, and Behavioral Neurology
Neurosurgery
Neurosurgery Online
Nuclear Medicine Communications
Obstetrical and Gynecological Survey
Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery
Optometry and Vision Science
Otology & Neurotology
Pancreas
Pathology Case Reviews
Pediatric Emergency Care(R)
The Pediatric Infectious Disease Journal(R)
Pediatric Physical Therapy
Pediatric Research
Pharmacogenetics
Plastic and Reconstructive Surgery(R)
Primary Care Case Reviews: Cost-Effective, Evidence-Based Diagnosis and Management
Problems in Anesthesia
Problems in General Surgery
Psychiatric Genetics
Psychosomatic Medicine
Retina(TM): The Journal of Retinal and Vitreous Diseases
Reviews in Medical Microbiology
Sexually Transmitted Diseases
Soil Science: An Interdisciplinary Approach to Soil Research
Spine: An International Journal for the Study of the Spine
Sports Medicine and Arthroscopy Review
Stroke: A Journal of Cerebral Circulation
Surgical Laparoscopy, Endoscopy and Percutaneous Techniques
Survey of Anesthesiology
Techniques in Hand and Upper Extremity Surgery
Techniques in Neurosurgery
Techniques in Orthopaedics(R)
Techniques in Shoulder & Elbow Surgery
Techniques in Urology
The Laryngoscope
Therapeutic Drug Monitoring
Topics in Magnetic Resonance Imaging
Transplantation(R)
Ultrasound Quarterly
BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn