^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v Tham gia Hội thi CCHC Thành phố Hồ Chí Minh, lần 1 năm 2023

 

V/v Tham gia Hội thi CCHC Thành phố Hồ Chí Minh, lần 1 năm 2023

Số kí hiệu 866/BVNT-QLCL
Ngày ban hành 25/08/2023
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Bệnh viện Nguyễn Trãi

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn