^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V/v Các mô hình, sản phẩm sáng kiến về cải cách hành chính

 

V/v Các mô hình, sản phẩm sáng kiến về cải cách hành chính

Số kí hiệu 951/BC-BVNT
Ngày ban hành 21/9/2023
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Cơ quan ban hành Bệnh viện Nguyễn Trãi
Sản phẩm Tạo QR code hướng dẫn tra cứu thông tuyến

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn