^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ


 DANH SÁCH MÃ QRCODE CÁC PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

             

               

               

 

NỘI DUNG CÁC PHIẾU TÓM TẮT THÔNG TIN ĐIỀU TRỊ

 

1- HSCC-CD

Loading ...

 

2- TIM MẠCH

Loading ...

 

3- NỘI TIẾT

Loading ...

 

4- CƠ XƯƠNG KHỚP

Loading ...

 

5- NỘI THẦN KINH

Loading ...

 

6- LÃO

Loading ...

 

7- NHIỄM

Loading ...

 

8- NỘI THẬN 

Loading ...

 

9- HÔ HẤP 

Loading ...

 

10- TIÊU HÓA

Loading ...

 

11- NGOẠI TỔNG HỢP

Loading ...

 

12- MẮT

Loading ...

 

13- RĂNG HÀM MẶT 

Loading ...

 

14- TAI MŨI HỌNG

Loading ...

 

15- NGOẠI NIỆU 

Loading ...

 

16- GÂY MÊ HỒI SỨC 

Loading ...

 

17- YHCT VTLT PHCN

Loading ...

 

18- PTTTTDT - Final

Loading ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học cơ bản

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn