^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2022

Xem tiếp...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia xét tuyển viên chức năm 2022

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ 29-09-2022 đến 05-10-2022

Xem tiếp...

Hướng dẫn thủ tục khám sức khỏe tại bệnh viện Nguyễn Trãi

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ 22-09-2022 đến 28-09-2022

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn