^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH MỤC TÂN DƯỢC THANH TOÁN BẢO HIỂM Y TẾ  NĂM 2015 (Bổ sung thuốc điều chuyển về)

Loading ...

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ NĂM 2016

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường ứng dụng Công nghệ Thông tin tại Khoa khám bệnh của Bệnh viện

Loading ...

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG BỆNH NHÂN NỘI TRÚ NĂM 2016

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường ứng hoạt động đảm bảo chất lượng xét nghiệm tại Bệnh viện

Loading ...

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn