^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn người bệnh trong khoa sản

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt làm giảm than phiền, bức xúc và tăng hài lòng của người bệnh

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động làm giảm bức xúc người bệnh

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý kê đơn và tuân thủ phác đồ điều trị

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an ninh trật tự tại bệnh viện

Loading ...

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn