^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khuyến cáo xây dựng phác đồ điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh

Loading ...

 

 

Khuyến cáo hoạt động an toàn người bệnh tại các cơ cở khám chữa bệnh

Loading ...

 

 

Khuyến cáo triển khai quy trình báo động đỏ

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn đảm bảo an toàn cho nhân viên y tế  tại các bệnh viện

Loading ...

 

 

Khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động an toàn người bệnh trong phẫu thuật

Loading ...

 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn