^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu đêm: Nguyên nhân, cơ chế và điều trị

Loading ...

 

Nhận một trường hợp nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân hẹp van động mạch chủ khít

Loading ...

 

Danh mục kỹ thuật vượt tuyến duyệt lần đầu trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (Theo TT43/2013/TT-BYT)

Xem tiếp...

Danh mục kỹ thuật đúng tuyến trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi theo TT43/2013/TT-BYT

Xem tiếp...

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 4

Loading ...

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn