^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tư

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Loading ...

 

Thông tư liên tịch

Quy định thống nhất giá dịch vuj khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc

Loading ...

 

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 2

Loading ...

 

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 1

Loading ...

 

Danh mục Dịch vụ kỹ thuật tương đương TT43 và 50 với TT37 Đợt 3

Loading ...

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn