^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng bệnh viện 2021

Xem tiếp...

Bệnh Viện Nguyễn Trãi Tham Gia

Công Tác Tiêm Vắc Xin

Phòng Covid-19

Tại Bệnh Viện Nguyễn Trãi

Xem tiếp...

Danh mục trúng thầu VTTH-HC năm 2020( Quyết Định 656/QĐ-BVNT 23-7-2020)

Attachments:
Download this file (danhmuctrungthavtyt2020.pdf)Danhmuctrungthauvtttb2020[Download]1751 kB

Xem tiếp...

Thông báo

nộp hồ sơ tham dự cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn y tế tái chế.

Xem tiếp...

BÁO CÁO TÓM TẮT

KẾT QUẢ TỰ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN NĂM 2020

 

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn