^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng điều chỉnh liều một số kháng sinh theo chức năng gan thận

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc đến tháng 7 năm 2022

Xem tiếp...

 

 Bảng tin thông tin thuốc số 1-2020

Xem tiếp...

Sử dụng kháng sinh có trách nhiệm

Xem tiếp...

Bảng tin thông tin thuốc 2019

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn