^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật thông tin thuốc từ 17/11/2023 đến 6/12/2023

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ 02-11-2023 đến 16-11-2023

Xem tiếp...

Bản tin thông tin thuốc số 1-2023 "Cập nhật sử dụng kháng sinh trong điều trị loét bàn chân đái tháo đường "

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ 13-10-2023 đến ngày 1-11-2023

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ 23-09-2023 đến 12-10-2023

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn