^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc khám chữa bệnh đối với bệnh nhân BHYT

 

- Bệnh viện Nguyễn Trãi thực hiện thanh toán BHYT theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật tuyến tỉnh. Người dân sử dụng BHYT tại bệnh viện dễ dàng tiếp cận các dịch vụ điều trị chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

-> Bệnh viện tiếp nhận giải quyết BHYT cho người bệnh có giấy chuyển tuyến từ các bệnh viện tuyến huyện/ tuyến tỉnh/ tuyến thành phố chuyển đến.

-> Ngưởi bệnh được thanh toán BHYT  trái tuyến (không phân biệt tuyến), được thanh toán chi phí điều trị nội trú 60%(tùy từng loại thẻ) trong danh mục bảo hiểm theo mức giá BHYT quy định

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ :

Phòng Quản lý chất lượng : số điện thoại 39.248.245

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn