^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên tuyền sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 và sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM theo quy định của Trung ương 

Xem tiếp...

Bệnh viện Nguyễn Trãi hưởng ứng ngày an toàn người bệnh thế giới 17/09/2023

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn