^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật thông tin thuốc từ ngày 30/5/2024 đến ngày 05/06/2024 

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ ngày 16/05/2024 đến ngày 29/05/2024

Xem tiếp...

Bản thông tin thuốc số 2 -2023 "Sử dụng hợp lý thuốc ức chế bơm proton (PPI)"

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ ngày 21-03-2024 đến ngày 15-05-2024

Xem tiếp...

Cập nhật thông tin thuốc từ ngày 23/09/2023 đến ngày 12/10/2023

Xem tiếp...

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn