^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Liên kết WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư mời chào giá Bệnh viện đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu Tư vấn thiết kế và dự toán, Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT, tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng cho hạng mục sửa chữa, cải tạo phòng bệnh dịch vụ khoa Lão 

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 39.235.020 - Fax: (028) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn