^Về đầu trang

Hướng dẫn điều trị

Xem...

Lịch trực bệnh viện

Lịch làm việc

Xem...

Liên kết WEBSITETHÔNG BÁO

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp

Hiện tại số điện thoại Tổng đài: 39235926 - 39235020 đang quá tải

Nhằm đảm bảo thông tin kịp thời, trong các trường hợp khẩn cấp,

đề nghị cơ quan, đơn vị, cá nhân liên hệ:

Đường dây nóng: 0967731010

Cấp cứu: (028) 38363575

Phòng Kế hoạch tổng hợp: (028) 38363576

Chăm sóc khách hàng: (028) 39237359 - 0917872045

KHAI BÁO Y TẾ

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng

Bệnh viện Nguyễn Trãi trực thuộc Sở Y tế Tp Hồ Chí minh, là bệnh viện công lập hạng I. Bệnh viện đang mở rộng về quy mô và phạm vi hoạt động để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho người dân Tp Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Vì vậy, Bệnh viện Nguyễn Trãi kính mời các ứng viên đạt tiêu chuẩn tuyển dụng ứng tuyển vào các vị trí công việc sau:

 

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:       09     /TB-BVNT

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  09 tháng  01 năm 2017

THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức năm 2016

 

Căn cứ Quyết định số 6010/QĐ-SYT ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của bệnh viện Nguyễn Trãi thuộc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012;

Căn cứ Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ hướng dẫn về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Hướng dẫn số 1511/HD-SNV ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Sở Nội vụ Thành phố về Hướng dẫn thực hiện quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 03/2016/QĐ- UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố;

Căn cứ Công văn số 6731/SYT-TCCB ngày 25 tháng 09 năm 2015 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời sử dụng chứng chỉ tin học và ngoại ngữ trình độ A, B, C trong xét tuyển viên chức;

Căn cứ Công văn số 12514/SYT-TCCB ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa thuận phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức của bệnh viện Nguyễn Trãi năm 2016;

Căn cứ vào Kế hoạch số 50/KH-BVNT ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Bệnh viện Nguyễn Trãi về việc tuyển dụng viên chức năm 2016;

Bệnh viện thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

 I.    CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

STT

Vị trí tuyển dụng/Chức danh nghề nghiệp

Mã số

Chỉ tiêu

1

Bác sĩ hạng III

V.08.01.03

31

2

Dược sĩ hạng III

V.08.08.22

02

3

Điều dưỡng hạng III

V.08.05.12

01

4

Kỹ sư hạng III

V.08.07.18

01

5

Điều dưỡng hạng IV

V.08.05.13

21

6

Kỹ thuật y hạng IV

V.08.07.19

06

7

Kỹ thuật viên

V.05.02.08

01

8

Dược hạng IV

V.08.08.23

04

9

Y sĩ hạng IV

V.08.03.07

01

10

Kế toán viên cao đẳng

06a.031

01

Tổng cộng

69

      

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển viên chức:

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển viên chức;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển, cụ thể:

-       Người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp hạng III phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C; có chứng chỉ B ngoại ngữ hoặc tương đương.

-       Người đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp hạng IV phải có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng trở lên với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển; có chứng chỉ tin học ứng dụng A,B,C; có chứng chỉ A ngoại ngữ hoặc tương đương.

* Thí sinh được nộp một trong các chứng chỉ sau thay thế chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh:

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B: IELTS 3.5 trở lên; TOEIC 400 trở lên; TOEFL 400 ITP hoặc 40 IBT trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Về chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A: IELTS 2.0 trở lên; TOEIC 255 trở lên; TOEFL 347 ITP hoặc 19 IBT trở lên; Chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Khi có quyết định của Sở Nội vụ và Sở Y tế công nhận kết quả tuyển dụng các viên chức “Đạt”, thì viên chức phải cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

f) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

g) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

h) Ưu tiên xét tuyển đối tượng có các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2, Điều 10 của NĐ 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2002: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ v.v…

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục;

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

2.1. Người đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV);

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu thường trú (có sao y chứng thực đúng với bản chính);

d) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

e) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

f) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

g) Bản nhận xét kết quả làm việc tại đơn vị, giấy xác nhận có kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành cần tuyển (nếu có).

Lưu ý: Tất cả các loại hồ sơ yêu cầu sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và sắp xếp theo thứ tự quy định như trên.

2.2. Đối với thí sinh là những người có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng Bảo hiểm xã hội, ngoài các loại hồ sơ trên cần nộp bổ sung thêm:

- Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

- Bản sao sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng Bảo hiểm xã hội có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

- Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những thí sinh đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng bảo hiểm xã hội nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

2.3. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của Pháp luật.

2.4. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng. Hồ sơ đăng ký tuyển dụng không hoàn trả lại.

III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

1. Hình thức: Xét tuyển.

Xét tuyển qua hồ sơ gồm:

- Có đầy đủ các thành phần hồ sơ ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

- Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

2. Các môn xét tuyển:

Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được kiểm tra sát hạch với nội dung cụ thể như sau:

Mỗi thí sinh tham gia phỏng vấn trong vòng 15 phút trả lời đầy đủ nội dung theo quy định.

2.1. Môn kiến thức chung, gồm:

- Quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại Chương II Luật viên chức);

- Nghĩa vụ của người hành nghề (quy định tại Mục 4 Luật Khám bệnh - chữa bệnh)

2.2. Môn chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 09/01/2017 đến hết ngày 10/02/2017 (trong giờ hành chính, trừ thứ Bảy và Chủ nhật).

2. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ Bệnh viện Nguyễn Trãi, 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, TP.HCM

3. Dự kiến phí xét tuyển (Theo thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010): 260.000đ/ thí sinh

4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển, thông báo kết quả tuyển dụng,… Hội đồng tuyển dụng quyết định và sẽ có thông báo cụ thể sau.

Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2016, bệnh viện Nguyễn Trãi thông báo đến các thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

-       Sở Nội vụ TPHCM;

-       Sở Y tế TPHCM;

-       Lưu: TCCB, VT.

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

BS.CKII Võ Văn Tiến

 

    Thời gian tiếp nhận hồ sơ:  Từ ngày 09/01/2017 đến hết ngày 10/02/2017.

    Thông tin chi tiết Văn bản thông báo

Loading ...

    Hồ sơ nộp trực tiếp Phòng Tổ chức cán bộ – Bệnh viện Nguyễn Trãi .

    Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi – P8 – Q.5 – Tp Hồ Chí Minh
    Điện thoại: (08) 3923 5020 Fax: (08) 3923 5926


 Lưu ý:Bệnh viện sẽ không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.

 

BỆNH VIỆN NGUYỄN TRÃI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 314 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 39.235.020 - Fax: (08) 38.382.182
Email: bv.nguyentrai@bv.nguyentrai.gov.vn